Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις


Δείτε εδώ όλες τις διευθύνσεις των φορέων

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Εθνική Αρχή Συντονισμού

 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

  Μητροπόλεως 3
  105 57, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3726000
  Φαξ:
  210 3726028
  web:
  http://www.espa.gr
  e-mail:
  eyssa@mnec.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

  Νίκης 10
  105 63, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3742007, 210 3742009
  Φαξ:
  210 3742057
  web:
  http://www.espa.gr
  e-mail:
  scos@mnec.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

  Νίκης 10
  105 63, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3742013, 210 3742011
  Φαξ:
  210 3742060
  web:
  http://www.espa.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

  Αγ. Φιλοθέης 2
  105 56, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1500301
  Φαξ:
  213 1500337
  web:
  http://www.ops.gr/Ergorama/
  e-mail:
  sec.ops@mnec.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

  Κοραή 4 (4ος όροφος)
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5271400
  Φαξ:
  210 5271420
  web:
  http://www.esfhellas.gr
  e-mail:
  eysekt@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

  Νίκης 10
  105 63, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3742404
  Φαξ:
  210 3742063
  e-mail:
  stateaid_unit@mnec.gr

Αρχή Πιστοποίησης

 • Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

  Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής
  105 57, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1500400, 1500411
  Φαξ:
  213 1500413, 213 1500433
  web:
  http://www.espa.gr
  e-mail:
  spa@mnec.gr

Αρχή Ελέγχου

 • Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

  Πανεπιστημίου 57
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3351806, 3355956
  Φαξ:
  210 3355908, 210 3355939
  web:
  http://www.edel.gr
  e-mail:
  grammateia_edel@edel.gr

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 2014-2020

 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη-Τομέας ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Κόνιαρη 15
  114 71 , Αθήνα
  Τηλ:
  210 6930155
  Φαξ:
  210 6930188
  web:
  http://www.ymeperaa.gr/
  e-mail:
  contact@epoalaa.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β
  115 27, Αθήνα
  Τηλ:
  213 2142200, 2142295
  Φαξ:
  210 6920437
  web:
  http://www.ymeperaa.gr/
  e-mail:
  grammateia-epperaa@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

  Λεωφ. Μεσογείων 56
  115 27, Αθήνα
  Τηλ:
  801 11 36300, 210 7450800-1
  Φαξ:
  210 7473666
  web:
  http://www.antagonistikotita.gr
  e-mail:
  infoepan@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

  Κοραή 4
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3278046, 210 3278031
  Φαξ:
  210 3278128
  web:
  https://empedu.gov.gr/
  e-mail:
  info@epeaek.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

  Κοραή 4
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  213 2018000, 2018020
  Φαξ:
  213 2018037
  web:
  http://www.epdm.gr/
  e-mail:
  epdm@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ, ΕΥΣΣΑ)

  Μητροπόλεως 5 (3ος όροφος) Σύνταγμα
  105 57, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3753472
  Φαξ:
  210 3256465
  web:
  http://www.tebo.gr
  e-mail:
  eyssa@mnec.gr
 • ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

  Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA
  570 01, Πυλαία Θεσσαλονίκης
  Τηλ:
  2310 469600
  Φαξ:
  2310 469602
  web:
  http://www.interreg.gr
  e-mail:
  interreg@mou.gr
 • ΕΥΔ Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

  Λεωφ. Αθηνών 58
  104 41, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5275100
  Φαξ:
  210 5275124
  web:
  http://www.agrotikianaptixi.gr/
  e-mail:
  agrotikianaptixi@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Αλιεία & Θάλασσα

  Μιχαλακοπούλου 103
  115 27, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1501150
  Φαξ:
  210 7774080
  web:
  http://www.alieia.gr
  e-mail:
  infoalieia@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΕΟΧ)

  Μητροπόλεως 3
  105 63, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3726041, 3726036, 3726043
  web:
  http://www.eeagrants.gr/
  e-mail:
  n.dandolou@mnec.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ)

  Λέκκα 23-25
  105 62, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3256533, 210 3256530
  Φαξ:
  210 3256559
  web:
  http://www.amifisf.gr/
  e-mail:
  amichalopoulou@mnec.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

  Ηροδότου 28
  691 32, Κομοτηνή
  Τηλ:
  25313 52300, 25310 82080
  Φαξ:
  25310 81601
  web:
  http://www.eydamth.gr/
  e-mail:
  anmathraki@mou.gr και edapamth@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA
  570 01 , Πυλαία - Θεσσαλονίκη
  Τηλ:
  2313 321700
  Φαξ:
  2313 321701-2
  web:
  http://www.pepkm.gr
  e-mail:
  pepkm@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  ΖΕΠ Κοζάνης
  501 00, Κοζάνη
  Τηλ:
  24613 50900
  Φαξ:
  24613 50969
  web:
  http://www.pepdym.gr
  e-mail:
  dytikimakedonia@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας

  Παπαναστασίου και Βελή, Πλ. Ρήγα Φερραίου
  412 22, Λάρισα
  Τηλ:
  2413 505100, 505102
  Φαξ:
  2410 287408
  web:
  http://www.thessalia-espa.gr/
  e-mail:
  thessalia@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

  Υψηλάντη 12
  351 00 , Λαμία
  Τηλ:
  22313 50900
  Φαξ:
  22310 52864
  web:
  http://stereaellada.gr
  e-mail:
  stereaellada@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

  Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο
  452 21 , Ιωάννινα
  Τηλ:
  26513 60500
  Φαξ:
  26513 60550
  web:
  http://www.peproe.gr/
  e-mail:
  ipiros@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  Eθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 28
  264 41 , Πάτρα
  Τηλ:
  2613 611400-1
  Φαξ:
  2610 422978
  web:
  http://dytikiellada.gr/
  e-mail:
  dytikiellada@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

  Αλεξάνδρου Σούτσου 35
  221 32, Τρίπολη
  Τηλ:
  2713 601300
  Φαξ:
  2710 234711
  web:
  http://www.eydpelop.gr/
  e-mail:
  peloponnisos@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

  Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη)
  491 00, Κέρκυρα
  Τηλ:
  26613 60000-1
  Φαξ:
  26613 60060
  web:
  http://www.pepionia.gr/
  e-mail:
  ionia@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής

  Λεωφ. Συγγρού 98-100
  117 41 , Αθήνα
  Τηλ:
  213 1501500
  Φαξ:
  213 1501501
  web:
  http://www.pepattikis.gr/
  e-mail:
  attiki@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

  Δουκός Μποφώρ 7
  712 02, Ηράκλειο Κρήτης
  Τηλ:
  2813 404500
  Φαξ:
  2810 335040
  web:
  http://www.pepkritis.gr
  e-mail:
  kriti@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

  1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών
  811 00, Μυτιλήνη
  Τηλ:
  22513 52000, 22513 52012, 22513 52013
  Φαξ:
  22513 52014
  web:
  http://www.pepba.gr/
  e-mail:
  vorioaigaio@mou.gr
 • ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  Σάκη Καράγιωργα 22
  841 00 , Ερμούπολη, Σύρος
  Τηλ:
  22813 60800
  Φαξ:
  22813 60860
  web:
  http://www.pepna.gr/
  e-mail:
  notioaigaio@mou.gr

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ Υπουργείων

 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

  Κοραή 4 (2ος όροφος)
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1501453
  Φαξ:
  213 1501499
  web:
  http://www.espa-ypes.gr/
  e-mail:
  dkambouras@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τομέα Παιδείας (ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας)

  Ανδρέα Παπανδρέου 37
  151 80, Μαρούσι, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3443710-11
  Φαξ:
  210 3442153
  web:
  http://www.eye.minedu.gov.gr/
  e-mail:
  epiteliki@minedu.gov.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ)

  Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 (5ος όροφος)
  115 26, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1533010
  Φαξ:
  210 6919687
  e-mail:
  edymet@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Tομέα Περιβάλλοντος

  Κηφισίας 124 και Ιατρίδου
  115 26, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1500965
  Φαξ:
  213 1501044
  web:
  http://www.eysped.gr
  e-mail:
  eysped@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τομέα Ενέργειας

  Λεωφ. Μεσογείων 119
  101 92 , Αθήνα
  Τηλ:
  213 1513865
  Φαξ:
  213 1513460
  e-mail:
  NikouG@eka.ypeka.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών

  Βασ. Σοφίας 1
  106 71, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3684138
  Φαξ:
  210 3684136, 210 3684156
  web:
  http://www.eysxep.mfa.gr
  e-mail:
  eysxep@mfa.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

  Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος)
  105 64 , Αθήνα
  Τηλ:
  210 5271305
  Φαξ:
  210 5271167
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ)

  Σολωμού 60
  104 32, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5281135
  Φαξ:
  210 5281146
  web:
  http://edka.gov.gr
  e-mail:
  epiteliki@edka.gov.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ)

  Κοραή 4 (4ος όροφος)
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3231272-3
  Φαξ:
  210 3231279
  web:
  http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr
  e-mail:
  ed_espa_ergasias@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)

  Γλάδστωνος 1A & Πατησίων
  106 77, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1500762, 1500821
  Φαξ:
  213 1500751, 213 1500752
  web:
  http://www.edespa-ygeia.gr/
  e-mail:
  ygpro@mou.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)

  Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη
  185 10, Πειραιάς
  Τηλ:
  213 1371727, 13711628
  Φαξ:
  213 1374414
  web:
  http://www.yen.gr
  e-mail:
  eysed.yna@yen.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ)

  Κοραή 4 (2ος όροφος)
  105 64, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3256760
  Φαξ:
  210 3256788
  web:
  http://www.mintour.gov.gr/Investments/Espa/Administrationservice/
  e-mail:
  edett@mintour.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ)

  Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης
  106 83, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3307601
  Φαξ:
  210 3307641-2-3
  web:
  http://ep.culture.gr
  e-mail:
  ydepp@culture.gr
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ)

  Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 (5ος όροφος)
  115 26, Αθήνα
  Τηλ:
  210 6930440
  Φαξ:
  210 6930451
  web:
  https://justedespa.gr/
  e-mail:
  justedespa@mou.gr

Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής & Ενδιάμεσοι Φορείς 2014-2020

 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)

  Λεωφ. Αθηνών 54-56
  104 41, Αθήνα
  Τηλ:
  210 5275204, 210 5275220
  Φαξ:
  210 5275268
  web:
  http://www.agrotikianaptixi.gr/el/eie/all
  e-mail:
  ppyriovoli@mou.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)

  Λέκκα 23-25
  105 62, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3722400, 3722405
  Φαξ:
  210 3722499
  web:
  http://www.digitalplan.gov.gr
  e-mail:
  infodesk@infosoc.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης & της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

  Λεωφ. Μεσογείων 14-18
  101 92, Αθήνα
  Τηλ:
  213 1300256
  Φαξ:
  213 1300195
  web:
  http://www.eyde-etak.gr
  e-mail:
  eyde-etak@gsrt.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)

  Πλ. Κάνιγγος 20
  101 81, Αθήνα
  Τηλ:
  210 3893527
  Φαξ:
  210 3803422
  web:
  http://eysed.gge.gov.gr/
  e-mail:
  epiteliki@gge.gr