Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Ευρετήριο όρων της ΜΟΔ περιέχει τους όρους που εισήγαγαν οι νέοι θεσμοί και μηχανισμοί της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Με στόχο τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση, το Ευρετήριο επεξηγεί τη σχετική ορολογία στο ευρύτερο κοινό και στους αρμόδιους φορείς. Η ορολογία που περιέχει αναφέρεται σε:

  • Διαχείριση - Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Προγραμμάτων
  • Διαδικασίες υλοποίησης έργων
  • Διάρθρωση της Εθνικής Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης
  • Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Χρηματοοικονομικούς όρους

Κατεβάστε τους Όρους της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (PDF)

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 918 από 92 σελίδες

6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Σχέδιο περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ που ακολουθεί το 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον του 1992 καθώς και την αναθεωρημένη έκδοσή του το 1998. Το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον προσδιορίζει γενικούς στόχους και καθορίζει κατάλογο περιβαλλοντικών ...

6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Σχέδιο περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ που ακολουθεί το 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον του 1992 καθώς και την αναθεωρημένη έκδοσή του το 1998. Το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον προσδιορίζει γενικούς στόχους και καθορίζει κατάλογο περιβαλλοντικών ...

7ο Πρόγραμμα Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013)

Το Πρόγραμμα αυτό ισχύει για την περίοδο 2007-2013 και αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 7ο ΠΠ διαρθρώνεται σε πέντε ειδικά προγράμματα:  τέσσερα κύρια ειδικά προγράμματα – «Συνεργασία», «Ιδέες», «Άνθρωποι» και ...

7ο Πρόγραμμα Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013)

Το Πρόγραμμα αυτό ισχύει για την περίοδο 2007-2013 και αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 7ο ΠΠ διαρθρώνεται σε πέντε ειδικά προγράμματα:  τέσσερα κύρια ειδικά προγράμματα – «Συνεργασία», «Ιδέες», «Άνθρωποι» και ...

Agenda 21

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε το 1992 για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Αποσκοπεί στη διάσωση του πλανήτη που κινδυνεύει από την υπερεκμετάλλευση και παραμέληση του περιβάλλοντος και που μαστίζεται από τη φτώχεια και την υπανάπτυξη. Οι ...

Agenda 21

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε το 1992 για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Αποσκοπεί στη διάσωση του πλανήτη που κινδυνεύει από την υπερεκμετάλλευση και παραμέληση του περιβάλλοντος και που μαστίζεται από τη φτώχεια και την υπανάπτυξη. Οι ...

AGRIFIN - Ομάδα Εργασίας AGRIFIN του Συμβουλίου

Πρόκειται για ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, που εξετάζει: τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από τα διάφορα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή στο Συμβούλιο τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του FEOGA, καθώς και τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προεδρεύει ...

AGRIFIN - Ομάδα Εργασίας AGRIFIN του Συμβουλίου

Πρόκειται για ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, που εξετάζει: τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από τα διάφορα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή στο Συμβούλιο τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του FEOGA, καθώς και τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προεδρεύει ...

De minimis - Κανόνας στις κρατικές ενισχύσεις

Ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) εισήχθη το 1992, τροποποιήθηκε το 2006 και αφορά την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών ...

De minimis - Κανόνας στις κρατικές ενισχύσεις

Ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) εισήχθη το 1992, τροποποιήθηκε το 2006 και αφορά την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 918 από 92 σελίδες