Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΕ, EC

Η Επιτροπή είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος θεσμικό όργανο του συστήματος διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανεξάρτητη από τις εθνικές κυβερνήσεις και ρόλος της είναι να εκπροσωπεί και να προασπίζεται τα συμφέροντα της ΕΕ ως σύνολο. Συντάσσει προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή είναι επίσης ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, είναι δηλαδή υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει:

  • διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • εφαρμογή των πολιτικών της,
  • υλοποίηση των προγραμμάτων της και
  • κατανάλωση των κεφαλαίων της.

Όπως το ΕΚ και το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 από τις ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι σήμερα 27 (ένα για κάθε κράτος-μέλος) και διορίζονται για περίοδο πέντε ετών, εντός έξι μηνών από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2009. Πρόεδρός της είναι ο José Manuel Barroso από την Πορτογαλία. Η Επιτροπή «εδρεύει» στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), αλλά έχει επίσης γραφεία στο Λουξεμβούργο και αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της ΕΕ και σε πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τέσσερεις:

  1. υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
  2. διαχειρίζεται και εκτελεί τις πολιτικές και τον προϋπολογισμό της ΕΕ
  3. επιβάλλει τη νομοθεσία της ΕΕ (από κοινού με το Δικαστήριο)
  4. εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή, για παράδειγμα, διεξάγοντας διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009