Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η στρατηγική στόχευση της χώρας εξειδικεύεται μέσω του ΕΣΠΑ με τις εξής πέντε (5) θεματικές προτεραιότητες:

  • Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
  • Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
  • Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
  • Θεσμικό Περιβάλλον
  • Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009