Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΙΟΚ

Το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) ιδρύθηκε το 1998 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντικείμενο την έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα, τη χρηματοδότηση, την ποιότητα και την ανάθεση των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009