Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ισόρροπη Συμμετοχή Ανδρών και Γυναικών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το μοίρασμα θέσεων ισχύος και λήψης αποφάσεων (40 - 60 % συμμετοχή κάθε φύλλου) μεταξύ ανδρών και γυναικών σε κάθε σφαίρα της ζωής που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση γιά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Πηγή

Σύσταση του Συμβουλίου 96/694/ΕΚ της 02.12.96

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009