Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΣΠΕ

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί μια διαδικασία υψηλού επιπέδου η οποία επεκτείνει την έννοια και τις αρχές μιας ΕΠΕ, και οι οποίες συνήθως εφαρμόζονται σε πολιτικές, σχέδια, προγράμματα και ομάδες έργων. Η ΣΠΕ παρέχει τη δυνατότητα να αποφευχθεί η ετοιμασία και η εφαρμογή ακατάλληλων σχεδίων, προγραμμάτων και έργων και βοηθά στην αναγνώριση. Έτσι, γίνεται μια εκτίμηση των εναλλακτικών του έργου και αναγνώριση των αθροιστικών συνεπειών.

Η ΣΠΕ αποτελείται από δύο κύριους τύπους: 

  • την τομεακή ΣΠΕ (που εφαρμόζεται όταν πολλά νέα έργα αφορούν έναν τομέα) και
  • την περιφερειακή ΣΠΕ (που εφαρμόζεται όταν προγραμματίζεται ευρεία οικονομική ανάπτυξη εντός μίας περιοχής).

Πηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1999. Ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα στο πλαίσιο αναπτυξιακής και οικονομικής συνεργασίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009