Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΠΑΣΥΔ

H απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Είναι η απόφαση με αριθμό ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2009