Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΦοΔΣΑ

Ο μηχανισμός της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που στα όρια της περιοχής αρμοδιότητάς του (που κατά κανόνα υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια ενός Δήμου, είναι δηλαδή διαδημοτικός), με την ιδιότητα του υπόχρεου φορέα, έρχεται:

  • να εξειδικεύσει απόλυτα και λεπτομερειακά τον Περιφερειακό Σχεδιασμό,
  • να συγκεκριμενοποιήσει τις ακριβείς θέσεις κατασκευής των αναγκαίων υποδομών,
  • να εξασφαλίσει τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές και λοιπές),
  • να υλοποιήσει τα έργα,
  • να τα λειτουργήσει και
  • να εξασφαλίσει την μεταφροντίδα μετά την παύση λειτουργίας τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009