Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Φυσικοί Πόροι

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο:

  • για την ικανοποίηση των αναγκών του και
  • αποτελεί αξία για το κοινωνικό σύνολο.

Πηγή

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/18.10.86)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2009