Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΓΓΔΚ και ΑΠ

Μια από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Έχει την πλήρη ευθύνη της χώρας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έναντι των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο φορέας Εθνικού Συντονισμού για όλες τις ενέργειες ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και προώθησης της απασχόλησης, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009