Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ιδρύθηκε το 1918.

Είναι μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009