Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι διαγωνισμοί και διακηρύξεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης. 

 

 


Αποτελέσματα 1 - 10 από 56 από 6
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω καταλόγου για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης"

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/9/2015
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω καταλόγου για την ανάθεση του έργου: "Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδ. Υπηρ. Αρχή Πιστοποίησης"

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/7/2015
Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/6/2015
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου για το έργο: "Υποστήριξη στην διαδικασία επαλήθευσης δαπανών σε Δικαιούχους και έργα του Διασυνοριακού Προγράμματος CBC Adriatic IPA"

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/6/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/2/2015
Κατάλογος Αναθέσεων 2014 υπηρεσιών δημοσιότητας

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/2/2015
Κατάλογος Αναθέσεων 2014 υπηρεσιών Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/2/2015
Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/12/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/12/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΔ&ΠΛΑΠ για την πρόσληψη συμβούλου επικοινωνίας για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/9/2014


Αποτελέσματα 1 - 10 από 56 από 6