Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΔ&ΠΛΑΠ για την πρόσληψη συμβούλου επικοινωνίας για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

29/9/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πρόκειται να αναθέσει το έργο "Σύμβουλος Επικοινωνίας". Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας του προγράμματος και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΧ (βλ. http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-for-programmes)

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Από την ημερομηνία υπογραφής έως και τις 31/12/2017

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

20/10/2014 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 63 Αθήνα, 6ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Διεύθυνση
Νίκης 10, Αθήνα, 101 80
Τηλ
210 3377831
Φαξ
210 3377865
E-mail

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/10/2014