Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

19/12/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης-κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

15.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών (12)

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

8/1/2015 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2014