Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

29/12/2014

Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις αναφερόμενες στην πρόσκληση προϋποθέσεις για εγγραφή στον Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β αυτής, όπως ισχύει.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

31/12/2015 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Διευθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Νίκης 5-7, 101 80 Σύνταγμα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/2/2015