Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάλογος Αναθέσεων 2014 υπηρεσιών δημοσιότητας

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

3/2/2015

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κ.λπ. προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), κατά τη διάρκεια του 2014 ανατέθηκε μία σύμβαση ανάθεσης έργου σε συμμετέχουσα στον κατάλογο εταιρεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ/Β/1856/26-11-2010).

Συγκεκριμένα:

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου (2014)

Ανάθεση: Αρ.πρωτ. 65568/ΕΥΣΣΑΑΠ3351/2–12-2014 (ΑΔΑ: 6ΕΝΡΦ-ΝΣ8)
Αντικείμενο: Οικονομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα – Συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε επίπεδο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.
Διάρκεια: 1 μήνας
Αμοιβή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 49.200€
Ανάδοχος: ΚΩΝ. Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΕ – ΚΑΠΑ RESEARCH

Η εταιρεία ΚΩΝ. Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΕ – ΚΑΠΑ RESEARCH συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κ.λπ. της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) με την με αρ. πρωτ. 46775 /ΕΥΣΣΑΑΠ 2967/23-10-2013 βεβαίωση για τις κατηγορίες:

  • Εκπόνηση Ερευνών
  • Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ.)
  • Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης
  • Οργάνωση ημερίδων, άλλων  ενημερωτικών  εκδηλώσεων, εκθέσεων, ειδικών γεγονότων
  • Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
  • Σχεδιασμός - ανάπτυξη - συντήρηση διαδικτυακών τόπων.

 

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

3/2/2015 00:00

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/6/2017