Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

6/2/2015

Διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης - κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

O προϋπολογισμός ανάθεσης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)στο σύνολο το ποσό των 15.000.

Διάρκεια έργου

Διάρκεια έργου: από 01/03/2015 μέχρι 28/02/2016.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

16/2/2015 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα (5ος όροφος)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/2/2015