Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου για το έργο: "Υποστήριξη στην διαδικασία επαλήθευσης δαπανών σε Δικαιούχους και έργα του Διασυνοριακού Προγράμματος CBC Adriatic IPA"

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

25/6/2015

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού, διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνιισμό μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη στη διαδικασία επαλήθευσης δαπανών σε Δικαιούχους και έργα του Διασυνοριακού Προγράμματος CBC Adriatic IPA.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 4(Β) της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β΄1856/26.11.2010) καθώς και του ΠΔ 4/2002 "Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων".

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Από την υπογραφή της σύμβασαης έως 31/12/2016

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

10/7/2015 17:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 και Βουλής, 105 58 Αθήνα.

Πληροφορίες: Χρήστος Τσικμανλής, τηλ.: 213 1500475, fax: 213 1500456, e-mail: ctsikmanlis@mnec.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αρχή Πληρωμής (πρώην)
Διεύθυνση
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Αθήνα, 105 57
Τηλ
213 1500400
Φαξ
213 1500413, 213 1500403
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/6/2015