Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

30/6/2015

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020».

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη και την σχετική αποστολή σχολίων εδώ.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

15/7/2015 00:00

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2015