Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω καταλόγου για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης"

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

29/9/2015

Έναρξη υποβολής προσφορών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης" με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, στο τεύχος του Διαγωνισμού που είναι αναρτημένο στα Σχετικά αρχεία.

Προϋπολογισμός

έως 40.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού 9.200 ευρώ

Διάρκεια έργου

από 01/11/2015 έως 31/10/2016

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

15/10/2015 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, ημιόροφος, 105 58 Αθήνα (γραφείο Γραμματείας - Πρωτόκολλο)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αρχή Πληρωμής (πρώην)
Διεύθυνση
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Αθήνα, 105 57
Τηλ
213 1500400
Φαξ
213 1500413, 213 1500403
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2015