Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Αποφάσεις διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

10/7/2014

Ανακοινώθηκαν οι Αποφάσεις διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013». Αφορούν τις εξής Περιφέρειες:

 • Αττική 
 • Βόρειο Αιγαίο
 • Νότιο Αιγαίο
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
 • Ήπειρος 
 • Δυτική Ελλάδα
 • Πελοπόννησος 
 • Ιόνια Νησιά 
 • Στερεά Ελλάδα
 • Θεσσαλία 
 • Κρήτη

Δείτε αναλυτικά στα Σχετικά αρχεία όλες τις αποφάσεις ανά Περιφέρεια.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Φορέας

Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/7/2014