Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα – EPSA 2015

25/2/2015

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration – EIPA) με τη θεσμική και οικονομική υποστήριξη 12 ευρωπαϊκών δημόσιων εταίρων (μεταξύ των οποίων και η ΓΔ Απασχόλησης της ΕΕ), διοργανώνει για 5η φορά τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα - EPSA 2015.

Υπό τον γενικό τίτλο «Ο δημόσιος τομέας ως εταίρος για μια καλύτερη κοινωνία», η διοργάνωση EPSA 2015 επιδιώκει να αναδείξει και να επιβραβεύσει εκείνους τους δημόσιους φορείς της Ευρώπης, που εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας, και παράλληλα παρουσιάζουν αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, καινοτόμες προσεγγίσεις δημόσιας διοίκησης και ηγεσίας, υγιή δημόσια οικονομικά και έξυπνες δράσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε δύο κατηγορίες με βάση το επίπεδο της διοίκησης:

  • Έργα  που υποβάλλονται από ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς
  • Έργα που υποβάλλονται από τοπικούς φορείς 

Επιπλέον, ένα τρίτο βραβείο θα απονεμηθεί σε ένα επιτυχημένο έργο, που προέρχεται από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, το οποίο παρουσιάζει μια σημαντική, διατομεακή προοπτική, π.χ. διασυνοριακή.

Εκτός από τα τρία προαναφερθέντα βραβεία, θα δοθούν επίσης Πιστοποιητικά Βέλτιστης Πρακτικής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοπραξίες δημοσίου με ιδιωτικό τομέα, κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 17 Απριλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων www.epsa2015.eu.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/2/2015