Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 32.433 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε Δήμους

6/4/2015

Το πρόγραμμα έχει στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών σε ∆ήµους.

Το πρόγραμμα με όλα τα αρχεία είναι αναρτημένο στο espa.gr εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, στο σύνδεσμο http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2729&Itemid=128&lang=el.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την 6 Απριλίου 2015 και ώρα 10 πμ έως την 27 Απριλίου 2015 και ώρα 12 μμ.

Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον ΟΑΕ∆. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/4/2015