Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 19.101 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες Φορείς

26/8/2015

Πρόκειται για την τρίτη Δημόσια Πρόσκληση που δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και αφορά στην απασχόληση 19.101 ανέργων σε Δημόσιους (Επιβλέποντες) φορείς.  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 26 Αυγούστου 2015 και ώρα 10 πμ έως 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12 μμ.

Η παρουσίαση και η πρόσκληση στο espa.gr είναι αναρτημένη εδώ

H υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2015