Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση και ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου

Έχουν λήξει

Υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς και των υποδομών λειτουργίας και υποστήριξης του στα μητροπολιτικά κέντρα.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε

Περίοδος υποβολής

από 15/6/2009 έως 16/12/2013

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

Μελέτες και έργα για:

  • κατασκευή ή/και αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών και συνδέσεων
  • κατασκευή σιδηροδρομικών γεφυρών και λοιπές συναφείς δράσεις
  • κατασκευή τεχνικών έργων
  • εργασίες αποκατάστασης παράπλευρου οδικού δικτύου και περιβάλλοντος χώρου και λοιπές συναφείς δράσεις

Προϋπολογισμός

€ 107.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (ΕΠ Ενίσχυση Προσπελασιμότητας)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αγίας Σοφίας 10, Ν.Ψυχικό, 154 51
Φαξ
210 67 97 650

Α. Μπινιάρης

210 6797619
  

Μ. Φουρλή

210 6797612
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/3/2016