Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών

Έχει λήξει

Εκσυγχρονισμός των συστημάτων ασφαλείας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, με την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και πρόληψης των κινδύνων ασφαλείας καθώς και με τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης Υπ. Εθνικής Άμυνας

Περίοδος υποβολής

από 22/8/2009 έως 31/12/2014

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες  δράσεις:

  • Eκσυγχρονισμός των συστημάτων ασφάλειας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, με την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και πρόληψης των κινδύνων ασφάλειας
  • Βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.

Προϋπολογισμός

€ 5.200.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Φαξ
210 6930188

Χρ. Δρίτσα

210 6930161
  

Ι. Κρασσακόπουλος

210 6930151
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/3/2015