Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 32.433 ανέργων στους Δήμους της Χώρας

Έχει λήξει

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη και απασχόληση 32.433 ανέργων για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) της χώρας. Οι θέσεις απασχόλησης είναι όλων των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι ενώ στα προσόντα και τα δικαιολογητικά αναφέρονται τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Οι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (σύνδεσμος http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=1001 ) και η κατάταξη τους γίνεται με βάση τη μοριοδότηση τους στα αντικειμενικά κριτήρια συμμετοχής. 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά Αρχεία)

Περίοδος υποβολής

από 6/4/2015 έως 27/4/2015

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=1001)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που σνήκουν σε μία ...

Τι χρηματοδοτείται

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσληφθούν από τους Δήμους και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-εργαζόμενου). Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

  •  σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και
  •  σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Προϋπολογισμός

€ 82.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος 174 56
Τηλ
210 99890100

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/4/2015