Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές Φορέων Μεταφοράς και Διάχυσης Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Έρευνας - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ

Υλοποίηση έργων για την ενίσχυση υποδομών των θεσμοθετημένων φορέων μεταφοράς και διάχυσης τεχνολογίας, καινοτομίας και των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι υπάγονται ή εποπτέυονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Σε ποιους απευθύνεται

Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ερευνητικούς Φορείς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Περίοδος υποβολής

από 1/9/2009 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Νομός Αχαΐας

Νομός Ηλείας

Όροι και προϋποθέσεις

1 Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 3.000.000 ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των φορέων μεταφοράς και διάχυσης τεχνολογίας, καινοτομίας και των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Περιφέρειας  (μελέτη η/και  κατασκευή)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των κτιρίων των παραπάνω φορέων

Προϋπολογισμός

€ 5.449.736

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), Πάτρα, 264 41
Φαξ
2610 422978

Ευάγγελος Γεωργίου

2610 461676
  

Νικόλαος Θωμόπουλος

2610461675
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/2/2016