Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Γιατί να εγγραφώ; 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
Η εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ προσφέρει σε όλους τους χρήστες (ιδιώτες - επιχειρήσεις ή φορείς) μία σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση τους για νέα ή αναμενόμενες δράσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Με την εγγραφή στην πύλη ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες:

(1) Ηλεκτρονική ενημέρωση για προσκλήσεις - προκηρύξεις

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να θέσει τα κριτήρια των προσκλήσεων-προκηρύξεων που τον ενδιαφέρουν και να ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert) όταν προστίθεται ή τροποποιείται ένα πρόγραμμα που πληροί αυτά τα κριτήρια. Ο χρήστης μπορεί να συνθέσει το δικό του σύνολο με βάση:
  • ποιους αφορά οι προκηρύξεις
  • το είδος ενίσχυσης
  • τη γεωγραφική περιοχή εφαρμογής
  • τη θεματική κατηγορία
  • το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ανήκει

(2) Οι προκηρύξεις μου

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να προσθέσει προκηρύξεις που τον ενδιαφέρουν στο προσωπικό του χώρο για ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση.

(3) Επικοινωνία

 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) που αποστέλλεται περιοδικά στην e-mail διεύθυνση του.
 • Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ονομαστικές έρευνες και δημοσκοπήσεις που διενεργούνται από τη διαδικτυακή πύλη.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2010