Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Χάρτης Ιστοχώρου

Skip Navigation Links.
Αναδίπλωση κλάδουΤί είναι το ΕΣΠΑ
Αναδίπλωση κλάδουΤομεακά ΕΠ
ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση
ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
Αναδίπλωση κλάδουΠεριφερειακά ΕΠ
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου
ΠΕΠ Αττικής
Αναδίπλωση κλάδουΠρογράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»
Πρόγραμμα Αδριατικής
Πρόγραμμα Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου
Μαύρη Θάλασσα
Μεσογειακός Χώρος
Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης
INTERREG IV C
INTERACT
ESPON
URBACT
Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Αναδίπλωση κλάδουΠώς υλοποιείται
Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ
Αναδίπλωση κλάδουΠαρακολούθηση
Παρακολούθηση ΕΣΠΑ
Παρακολούθηση ΕΠ
Ετήσιες εκθέσεις και Τελική Έκθεση υλοποίησης
Αναδίπλωση κλάδουΧρηματοδότηση
Χρηματοδοτικό πλαίσιο – ευρωπαϊκά ταμεία για τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής
Αναδίπλωση κλάδουΧρηματοδοτικά εργαλεία
JEREMIE
JESSICA
Αναδίπλωση κλάδουΑξιολόγηση
Εκ των προτέρων αξιολόγηση (Ex Ante)
Ενδιάμεση αξιολόγηση (On Going)
Εκ των υστέρων αξιολόγηση (Ex Post)
Αναδίπλωση κλάδουΠληροφόρηση & δημοσιότητα
Ενέργειες
Οδηγίες
Σήμα
Υλικό Δημοσιότητας
Δαπάνες Δημοσιότητας
Αναδίπλωση κλάδουΠοιοί είναι οι δικαιούχοι
Κατάλογος δικαιούχων
Αναδίπλωση κλάδουΕπιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων
Συχνά Ερωτήματα για τη Διαχειριστική Επάρκεια τη Μεταβατική Περίοδο
Αναδίπλωση κλάδουΣύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Προγραμμάτων
Αναδίπλωση κλάδουΟργανωτική δομή
Εθνική Αρχή Συντονισμού
Αρχή Πιστοποίησης
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
Αναδίπλωση κλάδουΟργανωτική δομή Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - ΟΠΣ
Οργανωτική δομή Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)
Αναδίπλωση κλάδουΔιαδικασίες διαχείρισης πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων
Επιλογή και έγκριση πράξεων
Παρακολούθηση υλοποίησης
Επαλήθευση πράξεων
Χρηματοδότηση πράξεων
Δημοσιονομικές διορθώσεις, παρατυπίες & ανακτήσεις
Παρακολούθηση ΕΦΔ
Ενημέρωση της περιγραφής του ΣΔΕ
Αναδίπλωση κλάδουΔιαδικασίες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων
Επιλογή και έγκριση πράξεων
Παρακολούθηση υλοποίησης
Επαλήθευση πράξεων
Χρηματοδότηση πράξεων
Πιστοποίηση δηλώσεων δαπανών
Πιστοποίηση δηλώσεων δαπανών
Δημοσιονομικές διορθώσεις, παρατυπίες & ανακτήσεις
Παρακολούθηση ΕΦΔ
Ενημέρωση της περιγραφής του ΣΔΕ
Λοιπά Σχετικά Αρχεία Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου
Αγροτική Ανάπτυξη
Ανάπτυξη Αλιείας
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις
Νέα
Πολυμέσα
Αναδίπλωση κλάδουΕυρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική – Πολιτική της Συνοχής
Αναδίπλωση κλάδουΠολιτική Συνοχής
Στρατηγική Ευρώπη 2020
Αναδίπλωση κλάδουΧωρική Συνοχή
Ευρωπαϊκά Νησιά (EUROISLANDS)
Αγροτική Ανάπτυξη
Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή
Αναδίπλωση κλάδουΕπιτροπές για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή πολιτική στην ΕΕ
Ομάδα Διαρθρωτικών Δράσεων του Συμβουλίου (SΑWP)
Επιτροπή για το Συντονισμό των Ταμείων (COCOF)
Yπο-επιτροπή Χωρικής Συνοχής και Αστικών Θεμάτων (TCUM)
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
Αναδίπλωση κλάδουΚοινοτικές Πρωτοβουλίες
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή (ESPON 2013)
Πρόγραμμα URBACT
Αναδίπλωση κλάδουΟΟΣΑ
Αναδίπλωση κλάδουΕπιτροπή για την Πολιτική Χωρικής Ανάπτυξης (TDPC)
Ομάδα Εργασίας για τους Χωρικούς Δείκτες (WPTI)
Ομάδα Εργασίας για τις Αστικές περιοχές (WPURB)
Ομάδα Εργασίας για τις Αγροτικές περιοχές (WPRUR)
Διευθύνσεις Φορέων
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο Όρων
Χρήσιμα Αρχεία
Ροές Δεδομένων RSS
Οι προκηρύξεις μου
Ανακοίνωση νομικής φύσης
Προσβασιμότητα
Όροι Χρήσης