Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 CEF Ανακοινώσεις 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Connecting Europe facility(CEF)
--------------------------------------------------------------------------------------
CEF-ΔΣΕ | Μεταφορές | OEM Corridor | Ενέργεια | Τηλεπικοινωνίες | Ανακοινώσεις | Προσκλήσεις | Αποφάσεις | Χρηματοδοτικά εργαλεία | Οριζόντια θέματα | Θεσμικό πλαίσιο | Γλωσσάρι
--------------------------------------------------------------------------------------

Συνάντηση εργασίας CEF 23 Ιουνίου 2017

 

Στα Σχετικά αρχεία παρατίθενται οι παρουσιάσεις της συνάντησης εργασίας (Workshop) του «Μηχανισμού 'Συνδέοντας την Ευρώπη'» (Connecting Europe Facility - CEF) – Τομέας Μεταφορών που διεξήχθη στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2017.

 

Σχετικά αρχεία

Ημερήσια Διάταξη συνάντησης (PDF - 236 Kb)

 Παρουσιάσεις συνάντησης (ZIP - 8,54 Μb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιάσεις CEF InfoDay 2 Δεκεμβρίου 2016

 

Στα Σχετικά αρχεία παρατίθενται οι παρουσιάσεις της Ενημερωτικής Ημερίδας  του «Μηχανισμού 'Συνδέοντας την Ευρώπη'» (Connecting Europe Facility - CEF) – Τομέας Μεταφορών που διεξήχθη στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2016.

 

Σχετικά αρχεία

Infrastructure Investment Strategies - Sotiriou (PDF - 538 Kb)

Εγκεκριμένες δράσεις - Λογοθέτης (PDF - 925 Kb)

ΕΡΓΟΣΕ - Major Railway Projects (PDF - 2,16 Mb)

Adriatic MoS Upgrated - Γκρίνιας (PDF - 963 Kb)

PICASSO - Lyridis (PDF - 230 Kb)

OEM Corridor Study - Moraitou (PDF - 872 Kb)

MoS Policy Priorities - Πλατιάς (PDF - 618 Kb)

Calls for proposal CEF-T 2016 - Episcopia (PDF - 396 Kb)

Νέες Προσκλήσεις - Ψαρουδάκης (PDF - 635 Kb)

Specific MAP Priorities - Episcopia (PDF - 245 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Οργάνωση Ημερίδας του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

 

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility (CEF) διοργανώνεται στις 2 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα Ημερίδα με τίτλο: «Μηχανισμός 'Συνδέοντας την Ευρώπη'», με την συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε. για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων φορέων σε θέματα του CEF στον τομέα Μεταφορών.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα, που αφορούν:

  • στις γενικές αρχές του CEF και στην παρουσίαση δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μηχανισμού

  • στη διαδικασία υποβολής προτάσεων και παρακολούθησης δράσεων, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του CEF Transport 2016

  • στα Χρηματοδοτικά Εργαλεία και την εφαρμογή τους στη χρηματοδότηση έργων των διευρωπαϊκών Δικτύων.

 

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20 & Βουλής, Αθήνα και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στα Σχετικά αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόγραμμα Ημερίδας (PDF - 384 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης ύψους 500,2 εκατ. ευρώ μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF)

 

Στις 12 Νοεμβρίου, υπογράφηκαν τέσσερεις (4) Συμφωνίες Επιχορήγησης (Grant Agreements) για έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) από τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη και τον Διευθυντής της υπηρεσίας Innovation and Networks Executive Agency (ΙΝΕΑ), Dirk Beckers εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κοινοτική συνδρομή για τα τέσσερα έργα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 500,2 εκατ. ευρώ. Οι προαναφερθέντες πόροι του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι πέραν των προβλεπόμενων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στα Σχετικά αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία

Δελτίο Τύπου (PDF - 346 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Έγκριση χρηματοδότησης έργων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

 

Σε συνέχεια της 1ης πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και των προτάσεων που υποβλήθηκαν το Μάρτιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» εννέα (9) δράσεων (έργων και μελετών) Μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού 794,4 εκ. ευρώ. Με την προανα-φερθείσα έγκριση της Ε.Ε. διασφαλίζονται για τη χώρα μας κοινοτικοί πόροι ύψους 538,1 εκ ευρώ, πέραν των προβλεπόμενων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. (βλ συνημμένους πίνακες).

Από τους πόρους αυτούς, τα 511,9 εκ ευρώ, αφορούν δύο (2) σιδηροδρομικά έργα του άξονα Πάτρα – Αθήνα - Θεσσαλονίκη (τμήμα «Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός» και τμήμα «Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος») συνολικού προϋπολογισμού 741,6 εκ. ευρώ, που συμβάλλουν σημαντικά στην ολοκλήρωση του ελληνικού ενδιαφέροντος τμήματος του Διαδρόμου Orient / East Med. Με τις εγκρίσεις αυτές καλύφθηκε από την Ελλάδα το 88,3% της αναλογούσας από πόρους του Ταμείου Συνοχής ποσόστωσης (580,9 εκ ευρώ), γεγονός που αποτελεί σημαντική επιτυχία σε επίπεδο 14 Κ-Μ Συνοχής.

Οι σχετικές αποφάσεις θα υπογραφούν εντός του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα εκταμιευθούν οι σχετικές προκαταβολές.

Οι ελληνικές αρχές, ενόψει των νέων προσκλήσεων της Ε.Ε., έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας για την υποβολή νέων προτάσεων χρηματοδότησης στο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την υλοποίηση ή προετοιμασία στρατηγικής σημασίας έργων μεταφορών στη χώρα μας.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στα Σχετικά αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία

Δελτίο Τύπου (PDF - 346 Kb)

 Εγκριθείσες προτάσεις (XLS - 44 Kb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Ημερίδα με θέμα: "East–Mediterranean Motorways of the Sea: Current Initiatives and Future Perspectives" στο Museo Correr στη Βενετία

 

Στο πλαίσιο του έργου ADRIAMOS, που χρηματοδοτείται από τα ΔΕΔ-Μ 2007-2013, και αφορά στην ενίσχυση των Θαλάσσιων Αρτηριών (MoS) μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, οι αρχές του Λιμένα της Βενετίας, ως συντονιστές της δράσης, οργάνωσαν Ημερίδα με θέμα: "East–Mediterranean Motorways of the Sea: Current Initiatives and Future Perspectives", που έλαβε χώρα στο Museo Correr της Βενετίας στις 10 Δεκεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες δράσεις, που υλοποιούνται μέσω του ADRIAMOS, και αφορούν σε επενδύσεις υποδομών, αναγκαίες για την απομάκρυνση σημείων συμφόρησης και τη βελτίωση της  αποδοτικότητας.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση βιώσιμων, τακτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών μεταφορών,  που βασίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά μήκος του διαδρόμου μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου, όπως περιγράφεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τις ελληνικές αρχές εκπροσώπησε ο κ. Γ. Λογοθέτης, προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Σχετικά αρχεία

 Πρόγραμμα Ημερίδας (αγγλικά) (PDF - 2,4 Mb)

 Παρουσίαση Ημερίδας (PDF - 5,87 Μb)

--------------------------------------------------------------------------------------

Ημερίδα στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility (ΔΣΕ/CEF) στις 13 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα

 

Στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility (ΔΣΕ/CEF) τον Σεπτέμβριο εκδόθηκαν από την ΙΝΕΑ προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση δράσεων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων φορέων σε θέματα του ΔΕΔ-Μ, της ΔΣΕ/CEF και των Προσκλήσεων, διοργανώνεται Ημερίδα στις 13 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα, με την συμμετοχή στελεχών της ΕΕ.

Την Ημερίδα θα χαιρετήσουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και ο Ευρωπαίος Συντονιστής του Διαδρόμου Orient/East Med.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21, αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από 09:00 έως 16:00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

 

Σχετικά αρχεία

 Πρόγραμμα Ημερίδας (αγγλικά) (PDF - 80 Kb)

 Παρουσιάσεις Ημερίδας (ZIP - 7,83 Μb)

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/06/2017