Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 2816 από 282
Εγκύκλιος 63657/EYΘΥ 441/6.6.2017 Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την 31/3/2017


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/6/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Εγκύκλιος 63657/EYΘΥ 441/6.6.2017 Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την 31/3/2017


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/6/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων συνοχής 2007-2013 (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής) - Έκθεση για την Ελλάδα (αγγλικά)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων συνοχής 2007-2013 (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής) - Έκθεση για την Ελλάδα (αγγλικά)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιος για την Τελική Έκθεση Υλοποίησης των ΕΠ για την προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Εγκύκλιος για την Τελική Έκθεση Υλοποίησης των ΕΠ για την προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Έγγραφο Εργασίας Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013 (αγγλικά)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έγγραφο Εργασίας Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013 (αγγλικά)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Αποτελέσματα 1 - 10 από 2816 από 282