Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπουργική Απόφαση 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5.10 (ΦΕΚ 792/Β/8.6.2010) "Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/5/2010

Υπουργική Απόφαση που περιέχει ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων πράξεων της περιόδου 2007-2013

  • ZIP (377,58 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2012