Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος για την Τελική Έκθεση Υλοποίησης των ΕΠ για την προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/9/2016

Φάκελος αρχείων που περιέχει:

  • την Εγκύκλιο για την τελική έκθεση υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013
  • τα Παραρτήματα 1 και 2 με πίνακες και
  • το Υπόδειγμα Τελικής Έκθεσης υλοποίησης.
  • ZIP (980,57 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/10/2016