Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος 63657/EYΘΥ 441/6.6.2017 Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την 31/3/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/6/2017

Οδηγίες για τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση, τους φορείς παρακολούθησης ημιτελών πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις επιπτώσεις από τη μη ολοκλήρωση τους.  Επισυνάπτεται συγκεντρωτικός κατάλογος των ημιτελών πράξεων.

  • ZIP (329,97 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/7/2017