Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τελική Έκθεση ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017

Η Τελική έκθεση υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής του ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/7/2018