Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08) Σύστημα Διαχείρισης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/3/2008

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

  • PDF (156,08 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2013