Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επαλήθευση πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την επαλήθευση των πράξεων.

Δ.III.1. Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση - πιστοποίηση της δαπάνης της πράξης

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2010