Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πρόγραμμα Αδριατικής 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλέξιμες περιοχές από τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα) και τέσσερις ανατολικές χώρες της Αδριατικής (Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Αλβανία).  Για την Ελλάδα επιλέξιμοι είναι οι νομοί Κέρκυρας και Θεσπρωτίας. Συνολικά καλύπτεται περιοχή 115.714 km2 με πληθυσμό 15.074 εκατ.

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής, μέσω μιας συντονισμένης στρατηγικής μεταξύ των εταίρων των επιλέξιμων περιοχών

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

  1. Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία: είναι απαραίτητη λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικότητας ορισμένων χωρών, την ενδεχόμενη μείωση ανταγωνιστικότητας άλλων χωρών και λόγω του χαμηλού ποσού επένδυσης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.
  2. Διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, πρόληψη κινδύνων: προστασία του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της Αδριατικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία σε μεγάλο βαθμό διατηρεί τα τοπικά χαρακτηριστικά της. 
  3. Προσβασιμότητα σε δίκτυα: η συμμετοχή σε δίκτυα έρευνας και  καινοτομίας και η προσβασιμότητα σε αυτά αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν το βαθμό ανταγωνιστικότητας της περιοχής της Αδριατικής.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει 5.659.992 Ευρώ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/02/2010