Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Αρχή Πιστοποίησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Ως Αρχή Πιστοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α'/ 3.12.2007), ορίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ' αριθμ. 43491.ΔΙΟΕ.789/29.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1639 Β') στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η δομή και οι αρμοδιότητές της προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 9321 (ΦΕΚ 438/Β/14.3.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010