Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Το σχετικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω.

Συχνά Ερωτήματα για τη Διαχειριστική Επάρκεια τη Μεταβατική Περίοδο

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/02/2012