Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πιστοποίηση δηλώσεων δαπανών 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την πιστοποίηση δηλώσεων των δαπανών.

Δ.V.1. Κατάρτιση πιστοποιημένης δήλωσης δαπάνης

Δ.V.2. Εκθέσεις εξέλιξης οικονομικών μεγεθών

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2010