Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η πολιτική συνέλευση, η οποία παρέχει στις περιφερειακές και τοπικό αρχές βήμα έκφρασης σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και την κοινοτική νομοθεσία.

Οι Συνθήκες υποχρεώνουν την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών όποτε διατυπώνονται νέες προτάσεις που μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Η ΕτΠ έχει 344 μέλη από 27 χώρες της ΕΕ, και το έργο της είναι οργανωμένο σε 6 διαφορετικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές εξετάζουν προτάσεις, ανταλλάσουν απόψεις και συζητήσουν με σκοπό να καταθέσουν απόψεις σε βασικά θέματα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:
www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012