Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επιτροπές για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή πολιτική στην ΕΕ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Πολιτική της Συνοχής και η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή πολιτική αποτελούν αντικείμενο εργασίας ειδικών Επιτροπών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν την ευθύνη έγκρισης του στρατηγικού και του κανονιστικού πλαισίου, της εξειδίκευσης και παρακολούθησής του.

Αρμόδιες Επιτροπές για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική είναι:

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012