Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Χρηματοδότηση πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν αναφορικά με την χρηματοδότηση πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων

Δ.IV.1. Πληρωμή Δικαιούχων Πράξεων

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2010