Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Χρηματοδότηση πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την χρηματοδότηση των πράξεων.

Δ.IV.1. Πληρωμή δικαιούχων πράξεων

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2010