Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει 6 περιοχές NUTS III στην Ελληνική πλευρά (Φλώρινα, Ιωάννινα, Καστοριά, Κέρκυρα, Θεσπρωτία, Γρεβενά*) και 3 στην Αλβανική πλευρά (Αργυρόκαστρο, Κορυτσά, Vlorë).

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

  • Αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, με την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος.

Με Ειδικούς Στόχους την:

  • Υποστήριξη των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών ανθρώπινων πόρων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής και
  • Προώθηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής ως μέσου για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

  1. Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης: Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών παρεμβάσεων, και διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων. Θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων μέτρων με επίκεντρο την προώθηση της  επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη του τουρισμού, την προώθηση διασυνοριακών δράσεων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των συνόρων. 
  2. Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων: Προώθηση κοινών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την αειφόρο ανάπτυξη. Θα υλοποιηθεί μέσω δύο μέτρων που θα επικεντρώνονται στην προώθηση και την προστασία, αφενός των περιβαλλοντικών πόρων και αφετέρου της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
  3. Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 22.143.015 Ευρώ.

*τα Γρεβενά είναι επιλέξιμα βάσει του άρθρου 97 του Κανονισμού Εφαρμογής του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/09/2010