Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία» 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει 7 διοικητικές περιφέρειες στην Ελληνική πλευρά (Έβρος, Καβάλα*, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες) και 4 στη Βουλγαρική πλευρά (Μπλαγκόεφγκραντ, Σμόλυαν, Κούρτζαλι, Χάσκοβο), ενώ καλύπτει μία περιοχή 40.202 τετρ.χλμ. και 2.812.236 κατοίκων.

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

  • Προώθηση της διασυνοριακής περιοχής διασφαλίζοντας την περιφερειακή συνοχή και  ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα

 

με Ειδικούς Στόχους την:

  • Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της Περιοχής με την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής
  • Βελτίωση των Δομών Προσβασιμότητας και τη
  • Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας με την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, την Εγκαθίδρυση Δικτύων Συνεργασίας και τις Επενδύσεις σε Ανθρώπινους Πόρους

 

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

  1. Ποιότητα Ζωής: Αναβάθμιση και διαχείριση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων, ιατροφαρμακευτικά και κοινωνικά ζητήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή και την ευημερία των κατοίκων της.
  2. Προσβασιμότητα: Βελτίωση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών και διασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή.
  3. Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι: Τόνωση της επιχειρηματικότητας, επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
  4. Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 110.735.958 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

* η Νομαρχία Καβάλας περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ως παρακείμενη περιοχή με συνολικές δαπάνες έργων στην περιοχή όχι άνω του 20% των συνολικών δαπανών του προγράμματος

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/08/2011