Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ» 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει 5 περιοχές NUTS III στην Ελληνική πλευρά (Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης* και Σερρών) και 3 στην πλευρά της ΠΓΔΜ (Pelagonia, Vardar και όλο το  νοτιοδυτικό τμήμα* της χώρας)

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

  • Ενίσχυση της Σύγκλισης στις διοικητικές περιφέρειες του προγράμματος με την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Με Ειδικούς Στόχους την:

  • Υποστήριξη των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών ανθρώπινων πόρων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής και
  • Προώθηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής ως μέσου για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

  1. Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης: Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων. Θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων μέτρων με επίκεντρο την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων, την προώθηση της  επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη του τουρισμού, την προστασία της δημόσιας υγείας.
  2. Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων: Προώθηση κοινών διασυνοριακών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  3. Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 24.810.005 Ευρώ.

*η Θεσσαλονίκη και το νοτιοδυτικό τμήμα της ΠΓΔΜ είναι επιλέξιμες περιοχές βάσει του άρθρου 97 του Κανονισμού Εφαρμογής για το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/09/2010